Hotline : 0944 337 888-035 33 00 999 -0944 330 888 -035 44 00 999
0
035 33 00 999
hỗ trợ trực tuyến
Mr Thành: 0944 337 888
Mr Thành: 035 33 00 999
Mrs Hương: 0944 330 888
Mrs Hương: 035 44 00 999
Kỹ thuật 1: 0984 044 000
Kỹ thuật 2: 0984 133 000
Giám đốc: 0912 209 910
Phó GĐ: 0978 364 010
MÁY CÀY 4 BÁNH
ISEKI TU 205
maycaynhat.com
Giá: 38.000.000 đ
ISEKI TU 177
maycaynhat.com
Giá: 45.000.000 đ
ISEKI TU 245
maycaynhat.com
Giá: 53.000.000 đ
ISEKI TU 185
maycaynhat.com
Giá: 40.000.000 đ
YANMAR FX 32 + thùng cầu sau
maycaynhat.com
Giá: 110.000.000 đ
MÁY CÀY ISEKI 205
maycaynhat.com
Giá: 50.000.000 đ
MÁY CÀY ISEKI 295
maycaynhat.com
Giá: 95.000.000 đ
MÁY CÀY ISEKI SIAL 243
maycaynhat.com
Giá: 70.000.000 đ
MÁY CÀY ISEKI SIAL 263
maycaynhat.com
Giá: 80.000.000 đ
MÁY CÀY MITSUBISHI D1650
maycaynhat.com
Giá: 25.000.000 đ
MÁY CÀY HINOMOTO N259
maycaynhat.com
Giá: 85.000.000 đ
MÁY CÀY HINOMOTO N279
maycaynhat.com
Giá: 95.000.000 đ
MÁY CÀY SHIBAURA D275F
maycaynhat.com
Giá: 78.000.000 đ
KUBUTA L1-275 THÙNG CẦU ĐẨY
maycaynhat.com
Giá: 150.000.000 đ
MÁY CÀY SHIBAURA SD1643
maycaynhat.com
Giá: 37.000.000 đ
MÁY CÀY SHIBAURA SD1843
maycaynhat.com
Giá: 40.000.000 đ
MÁY CÀY SHIBAURA SD2243D
maycaynhat.com
Giá: 48.000.000 đ
MÁY CÀY SHIBAURA SD2843T
maycaynhat.com
Giá: 55.000.000 đ
MÁY CÀY SHIBAURA D23F
maycaynhat.com
Giá: 90.000.000 đ
MÁY CÀY HINOMOTO N239
maycaynhat.com
Giá: 70.000.000 đ
MÁY CÀY HINOMOTO N249
maycaynhat.com
Giá: 80.000.000 đ
MÁY CÀY HINOMOTO C144
maycaynhat.com
Giá: 37.000.000 đ
Máy cày KUBOTA L1-245
maycaynhat.com
Giá: 105.000.000 đ
KUBOTA A 14
maycaynhat.com
Giá: 35.000.000 đ
YANMAR FX 285
maycaynhat.com
Giá: 105.000.000 đ
MITSUBISHI MT 27
maycaynhat.com
Giá: 80.000.000 đ
MITSUBISHI MT 2501
maycaynhat.com
Giá: 60.000.000 đ
ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU